بارم بندی سوالات تگارگری

:: بارم بندی سوالات تگارگری

توجه توجه

گروه نگارگری به اطلاع همکاران میرساند که امتحانات نقوش هندسی، جانوری و فرنگی به دلیل حجم پایین مطالب کتب و جزوات دروس ذکر شده، بارم نمرات امتحانی این دروس از 20 نمره تعیین نمایید.

قابل ذکر است که تعداد سوالات طرح شده از 20 سوال کمتر نباشد و انواع  سوالات مانند تستی، کوتاه پاسخ، تشریحی، جورکردنی و ... در طرح سوالات رعایت شود.

منبع : گروه آموزشی نگارگری و چهره سازی شهرستانهای تهرانبارم بندی سوالات تگارگری
برچسب ها : سوالات

نمونه سوالات دی ماه 1394 - سرکار خانم شهین ساکی

:: نمونه سوالات دی ماه 1394 - سرکار خانم شهین ساکی

سوال عملی نقوش جانوری - طراح سرکار خانم شهین ساکی

سوال نقوش جانوری - طراح سرکار خانم شهین ساکی

پاسخنامه نقوش جانوری - طراح سرکار خانم شهین ساکی

سوال نقوش سنتی - طراح سرکار خانم شهین ساکی

سوال نقوش سنتی - طراح سرکار خانم شهین ساکی

سوال نقوش هندسی - طراح سرکار خانم شهین ساکی
سوال نقوش هندسی - طراح سرکار خانم شهین ساکی
سوال نقوش هندسی - طراح سرکار خانم شهین ساکی

منبع : گروه آموزشی نگارگری و چهره سازی شهرستانهای تهراننمونه سوالات دی ماه 1394 - سرکار خانم شهین ساکی
برچسب ها : شهین ,خانم ,سرکار ,نقوش ,طراح ,ساکی ,خانم شهین ,سرکار خانم ,طراح سرکار ,شهین ساکی ,سوال نقوش